Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Mazo biznesa projektu konkursa rezultāti

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”  no 2017. gada 1.marta līdz 2017. gada 31. martam (ieskaitot)  bija izsludinājis  konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu mazajiem biznesa projektiem. Konkursa mērķis bija atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt jauniešu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā, paaugstināt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

 

Konsultācijas par mazo biznesa projektu pieteikumu izstrādi, projekta īstenošanas gaitu un daudzām citām jauniešus interesējošām niansēm tika sniegtas 6 jauniešiem. Projekta pieteikumus iesniedza trīs pretendenti. Tika iesniegts projekts “ESI aktīvs!”, projekts “LED daudzfunkcionālā ekrāna iegāde un uzstādīšana” un projekts   “ Plastmasas otrreizējā pārstrāde”.

 

Projektu izvērtēšanai tika sasaukta komisija, kā arī tik pieaicināti profesionāli speciālisti attiecīgajās nozarēs. Izvērtējot katru projektu, komisija pieņēma lēmumu apstiprināt projektus:

  1. “ ESI aktīvs”, piešķirtais finansējums 1450.00 EUR ( projekta pieteicēja Laura Stepiņa);
  2. “ Plastmasas otrreizēja pārstrāde”, piešķirtais finansējums 1500.00 EUR ( projekta pieteicējs Deniss Morozs).

Vēlamies mudināt jauniešus būt aktīviem, ticēt sapņiem un jau tagad sākt plānot savas biznesa idejas, lai jau nākošajā gadā varētu piedalīties ikgadējā Jauniešu mazo biznesa projektu konkursā, kas sniedz lielisku iespēju – ideju pārvērst mazā biznesā.

 

 ARPC jaunatnes lietu speciāliste

Eleonora Ivanova

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums