Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem.

Konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasaras periodā, veicināt jauniešu karjeras attīstību Rēzeknes pilsētā, sekmēt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.
Darba devēji: Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes, valsts iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kuri var piedāvāt vasaras darba vakances vidusskolēniem.Projektus aicināti iesniegt Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo, profesionālo un tām pielīdzināto iestāžu skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētā.

 

Konkursa nolikums pieejams Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Rēzeknē, Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8.kab., katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 15.00, kā arī pielikumā. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 10.maijam plkst. 16:30. vai nosūtīt pa pastu ARPC, Krasta iela 31, Rēzeknē, LV-4600

 

Informācija: Eleonora Ivanova, tālr. 26033202.

2017 vasaras darbs nolikums

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums