Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Jauniešu vasaras nodarbinātības projekts.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” šī gada pavasarī izsludināja jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības konkursu.

 

Konkursam pieteikties varēja  Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo, profesionālo un tām pielīdzināto iestāžu skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētā. Konkurss tika izsludināts ar mērķi atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasaras periodā, veicināt jauniešu karjeras attīstību Rēzeknes pilsētā, sekmēt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

 

Jau no marta sākuma darba devēji  tika aicināti piedāvāt vasaras darba vakances vidusskolēniem. Aicinājumam atsaucās 15 darba devēji. Saņemot darba dēvēju pieteikumus, tika sludināta pieteikšanās jauniešiem, informācija par konkursu bija pieejama portālos rezekne.lv un zeimuls.lv, kā arī nosūtīta skolām. Liels paldies ir jāsaka direktoru vietniekiem, kas informēja jauniešus par iespēju piedalīties. Pieteikuma anketas varēja iesniegt līdz 23. aprīlim. Konkursam pieteicās 88 vidusskolēni, izvērtējot jauniešu pieteikumus, konkursa nolikumam atbilda 69 pieteikumi. Jaunieši iesniedza CV un savas motivācijas vēstules, kur pamatoja, kādā jomā vēlētos strādāt un kādas karjeras iespējas un profesionālo izaugsmi saskata izvēlētajā jomā Rēzeknes pašvaldībā. Jaunieši, kuri piedalījās pasākumā “Ātrais randiņš ar darba devēju” un spēja ieinteresēt darba devējus, saņēma arī atbalsta vēstules. Konkursa komisija izvērtēja visu jauniešu iesniegumus un jauniešus sagrupēja pa jomām un nosūtīja darba devējiem, kuri bija pieteikuši savas vakances.

 

Pateicoties pašvaldības finansējumam, kurš 2018. gadā jauniešu vasaras nodarbinātības programmai ir 25460 eiro, darba devējiem komisija konkursa budžeta ietvaros šogad varēja apstiprināt  65 vakances. Jauniešiem tas ir papildus atbalsts un  motivācija gūt darba pieredzi, kura noderēs nākotnes profesijas, karjeras izvēlē, kā arī tā ir lieliska iespēja  lietderīgi aizpildīt brīvo laiku. Jaunieši, kuri strādās karjeras un vasaras nodarbinātības programmas ietvaros, saņems minimālo atalgojumu  4 kalendārajām nedēļām vasaras periodā (jūnijs – augusts). Jaunieši tiks nodarbināti  līdz 6 darba stundām darba dienā. Atalgojums jauniešiem tiks piešķirts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai minimālajai mēneša darba algai un minimālajai stundas tarifa likmei.

 

Katram darba devējam tika nosūtīti pretendentu dokumenti un darba devēji aicinās jauniešus uz tikšanos un darba intervijām. Rezultātā šajā vasaras nodarbinātības programmā piedalīsies 65 jaunieši, kuri strādās laikā no 4. jūnija līdz 31. augustam, līdz 6 stundām dienā, 4 kalendārās nedēļas katrs.

 

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” šobrīd slēdz sadarbības līgumus ar visiem darba devējiem, jo ar pašvaldības finansiālo atbalstu darba devējiem tiks kompensēti jauniešu darba samaksai iztērētie līdzekļi. Darba devēju pienākums ir noslēgt ar katru jaunieti darba līgumu, ievērojot attiecīgo likumdošanu un visus normatīvajos aktos noteiktos bērnu un pusaudžu nodarbināšanas ierobežojumus, kā arī pēc paveiktā darba izmaksāt jaunietim darba algu. Jauniešu vecākiem/aizbildņiem, savukārt, arī ir jāparaksta sadarbības apliecinājums par to, ka meita/dēls vai aizbildināmais (-ā) piedalās jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības programmā un tiek pieņemts darbā pie darba devēja, atbilstoši Darba likuma nosacījumiem.

 

Darba devēji ir tūrisma, kultūras, uzņēmējdarbības, sociālo pakalpojumu, pedagoģijas, neformālās izglītības, tehnoloģiju, dizaina, ēdināšanas pakalpojumu iestādes, organizācijas un uzņēmumi. Vasaras nodarbinātības programmā savas vakances jauniešiem piedāvāja:

 

Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvalde, Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs, Pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”(tsk. Tūrisma attīstības centrs, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams), Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Izglītības un  atpūtas biedrība „OZOLAINE” profesionālās izglītības centrs „IDEJA”, “ Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes teritoriālā organizācija”, SIA Mācību centrs AUSTRUMVIDZEME, SIA „Lekon” (kafejnīca „Rositten” un kafejnīca „Baravika”), SIA LaPizza, SIA Gravtex, SIA Zeize, SIA “ Rēzeknes celtniecības ražotne NR.5”, SIA “ ALTERRA plus”, “SIA “Poligrāfserviss”, SIA “ Olimpiskais centrs Rēzekne”.

 

Ir svarīgi veicināt jauniešu aktīvu dalību savas karjeras veidošanā un izaugsmē Rēzeknes pilsētā, kā arī nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Tā ir iespēja jauniešiem saredzēt karjeras un nodarbinātības iespējas dzimtajā pilsētā, izpētīt konkrēto profesionālo jomu un stiprināt savu pārliecību par studijām konkrētajā nozarē vai arī tieši otrādi, saprast, ka šī joma un darba sfēra neatbilst iepriekšējiem priekšstatiem un laicīgi pētīt citas karjeras iespējas.

 

Paldies visiem uzņēmējiem, iestādēm, organizācijām, kuras piedāvāja savas darba vakances jauniešiem.

 

Cerot arī uz turpmāko sadarbību, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes  „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”  jaunatnes lietu specialiste Eleonora Ivanova

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums