Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Jauniešu muzikālā parāde “Manc Akorc”

21.aprīlī Rēzeknes pilsētas Kultūras namā  jau piecpadsmito gadu pēc kārtas notika jauniešu muzikālā parāde “Manc Akorc”, ko šogad rīkoja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Rēzeknes pilsētas Jauniešu domi.

 

Parāde tiek organizēta ar mērķi popularizēt Rēzeknes pilsētas un novada, kā arī citu Latgales novadu jauniešu vokālo, instrumentālo, deju grupu un individuālo izpildītāju radošo darbību, popularizēt talantu izkopšanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, attīstīt un pilnveidot jauniešu muzicēšanas un dejošanas tradīcijas.

 

Katrs izpildītājs žūrijas un skatītāju vērtējumam izpildīja vienu dziesmu, skaņdarbu vai deju. Jaunieši ir ļoti talantīgi, jo izpildīja savas sacerētās dziesmas, gan arī populāro estrādes mūziku. Gandrīz 4 stundu garumā skatītājiem bija iespēja vērot 29 muzikālo un deju  priekšnesumus.

 

Žūrijas sastāvā darbojās Rēzeknes kultūras un tūrisma centra direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, deju studijas ”Stoptime” pasniedzēja Santa Kairova, Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš, pasākuma tehniskais režisors Eriks Linkuns un ARPC vairāku  pulciņu aktīvākā dalībniece Liene Skrebinska!

 

Pasākumu atklāja Žans Diklabs un Simeons Deikins ar fantastisko priekšnesumu! Žans  un Simeons ir talantīgi jaunieši, vienmēr atsaucīgi, piedalās gan labdarības, gan pilsētas un reģiona pasākumos. Žans bija 5 gadus pēc kārtas muzikālās parādes “Manc akorc” uzvarētais.

 

Visa pasākuma garumā muzikālās parādes apmeklētājiem, bērniem un viņu vecākiem tika piedāvātas vairākas radošās darbnīcas, ko vadīja EBD brīvprātīgie no ARPC “Zeimuļs” un Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome. Pārtraukuma laikā katrs apmeklētājs varēja iesaistīties arī SALSAS meistarklasē, ko vadīja Maksims Slivinskis un Sandra Talapina. Noslēgumā Jauniešu domes pārstāvji  dāvāja savu dziesmu visiem parādes dalībniekiem un īstenotājiem.

 

Apkopojot žūrijas vērtējumu, tika piešķirtas vairākas muzikālās parādes „Manc akorc” nominācijas. Nominācija „Vakara akords” tika piešķirta Rēzeknes Tehnikuma VIA “Vieta Jūsu reklāmai”, nominācija “Vakara akustiskais akords” – tika piešķirta Rēzeknes Tehnikuma “ Akustiskais Trio”. Nomināciju “Vakara nots” – ieguva Ralfs Bilinskis no Nautrēnu vidusskolas. Nominācija „Vakara piesitiens” tika piešķirta Alisai Frolovai no Kaunatu vidusskolas. Katram muzikālās parādes skatītājam bija iespēja nobalsot par savu favorītu. Balsojuma rezultātā nomināciju „Skatītāju simpātija” ieguva Diona Liepiņa no Mežvidu pamatskolas. Speciālās balvas no Rēzeknes kultūras un tūrisma centra direktores vietnieces Kristīnes Kokorevičas saņēma ARPC “ Zeimuļs” grupas “Nuts & Berries” dalībnieki, balvu no Rēzeknes  jaunatnes lietu speciālista Jāņa Šaudiņa saņēma Rēzeknes 6 vidusskola audzēkne Viktorija Grahoļska.

 

Īpaša balva no Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča par ieguldījumu Jauniešu muzikālās skatuves bagātināšanā ar jauniem talantiem tika piešķirta Jānim Pavlovskim. Parādē piedalījās Jāņa Pavlovska 9 kolektīvi un 3 individuāli izpildītāji.

 

Muzikālās parādes dalībnieki noslēgumā saņēma Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” un Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sarūpētās pateicības un balvas, sponsoru ,Silver Screen Rēzekne, Picērijas “Hot Pizza”,“Joker Boulinga centrs”, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas.

 

Vēlamies pateikties visiem bez kuru līdzdalības šis pasākums nebūtu tik emocionāli un koši piepildīts – Rēzeknes pilsētas domei, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei, Jauniešu domes pārstāvjiem, Zeimuļs jaunatnes lietu speciālistei – Eleonorai Ivanovai, ARPC Interešu izglītības metodiķei – Olitai Kuksai, ARPC Zeimuļs Moderno tehnoloģiju darbnīcas vadītājam Jevgeņijam Grabovskim, JAC “JACis” izglītības metodiķei – Ilvijai Pisarenko, Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistam – Jānim Šaudiņam, Maksimam Slivinskim un Sandrai Talapinai par muzikālās parādes pārtraukuma laikā novadīto SALSAS meistarklasi, EBD brīvprātīgajiem no ARPC„Zeimuļs”, atsaucīgiem sponsoriem un kompetentai žūrijai.

 

Parades dalibnieki

 

Uz tikšanos arī nākamajā gadā!

 

ARPC “Zeimuļs” jaunatnes darbiniece Dana Pavļukeviča

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums