Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Jauniešu dome uzsāk jauno sezonu!

Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome aktīvi darbojas ik gadu. Tās mērķis ir uzlabot Rēzeknes jauniešu – personu vecumā no 13-25 gadiem – dzīves kvalitāti, nodrošināt Rēzeknes jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, kā arī veicināt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, ekonomiskajā, politiskajā un kultūras jomā. Tās dalībnieki ir pilsētas aktīvākie jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, kuri iesaistās brīvprātīgajā darbā vietēja un reģionāla mēroga pasākumos, īsteno iniciatīvu projektus, organizē vairākus neformālās izglītības pasākumus, plāno brīvā laika aktivitātes un uzņem jaunus biedrus savā komandā.

 

Septembrī tika ievēlēts jauns Jauniešu domes sastāvs. Iepazīstinām Jūs ar jauniem vadītājiem.

 

Mani sauc Katrīna Pundure, un es esmu Rēzeknes Pilsētas Jauniešu Domes priekšsēdētāja. Savu ikdienu pavadu aktīvi darbojoties un mācoties Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 11. klasē. Kā arī skolā es esmu līdzpārvaldes priekšsēdētāja vietniece. Īsumā par sevi varu teikt, ka esmu aktīva, komunikabla, radoša, ideju pilna jauniete, kas ir gatava ar lielu prieku iesaistīties visdažādākā veida pasākumos un iniciatīvās. Ārpus skolas radoši pavadu laiku dejojot deju grupā “Soul Call”. Bet runājot tieši  par jauniešu domi, šeit darbojos jau trešo gadu, kuru laikā esmu īstenojusi vairākus iniciatīvu projektus, kā piemēram “Ķepa 2018”. Produktīvi iesaistos gan ARPC ”Zeimuļs” rīkotajos pasākumos, gan arī Rēzeknes pilsētas pasākumos. Mani ļoti piesaista darbošanās ar jauniešiem, pasākumu vadīšana un organizēšana. 2018.gada vasarā ar Rēzeknes Pilsētas Jauniešu Domes aktīvākajiem jauniešiem devos uz starptautisku jauniešu nometni Vācijā “Move and taste”, kur divas nedēļas pavadījām produktīvi darbojoties un apmainoties pieredzē ar citu valstu jauniešiem. Jauniešu dome ir lieliska iespēja lai parādītu un pilnveidotu sevi aktīvajā pilsētas dzīvē un savā ikdienā. Tā ir iespēja, kur ikvienam ir ļauts izpausties radoši, un izteikt savas domas un idejas skaļi.

 

Čau, mani sauc Daniils Kijaško, un no šī gada es esmu Jauniešu domes priekšsēdētājas vietnieks. Neskatoties uz to, ka tas ir mans pirmais gads Jauniešu domē, man jau ir pieredze Skolas parlamenta darbā, Iniciatīvo projektu īstenošanā un vispārējo pasākumu organizēšanā. Hmm… Tad ko es varu dod Jauniešu domei? Vispirms es varu palīdzēt pasākumu plānošanas un organizēšanas procesā, ar mērķi uzlabot un pilnveidot jauniešu dzīvi Rēzeknē. Ņemot vērā, ka man patīk filmēšanas un montēšanas process, es varu palīdzēt pasākumu filmēšanā un video darbu veidošanā Jauniešu domes vajadzībām. Rēzeknes Jauniešu dome jau daudzus gadus veicina jauniešu izaugsmi daudzās jomās, un manuprāt, mums vajag turpināt darboties šajā virzienā, attīstot aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū un dodot iespēju jauniešiem līdzdarboties pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

 

Mani sauc Līga Lāce. Es mācos Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā, 10. klasē. Sevi varu raksturot kā aktīvu, komunikablu, radošu, jautru, godīgu, atsaucīgu, ar augstu atbildības sajūtu un iniciatīvu apveltītu cilvēku. Cilvēku, kurš nepārtraukti ir kustībā… To man sniedz darbošanās skolas pašpārvaldē, zināšanas, lasīšana, sports, ģimene, mūzika… Man patīk organizēt pasākumus un tos vadīt, patīk atbildīgs, organizatorisks darbs. Jauniešu dome ir vieta, kur apvienojas aktīvi, radoši un mērķtiecīgi pilsētas jaunieši. Tāpēc šajā mācību gadā  pārstāvēšu Jauniešu domi, kā Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētāja vietniece.

 

Strādāt komandā, kopīgiem spēkiem veiksim jauniešu interešu vajadzību izpēti un analīzi, izstrādāsim priekšlikumus, projektus šo jautājumu risināšanai. Plānosim pasākumus jauniešiem. Šis amats man šķiet ar lielām personīgās izaugsmes iespējām. Palīdzēšu sasniegt izvirzītos mērķus, vienlaikus pilnveidojot arī savas zināšanas.

 

Jebkuras pārmaiņas dzīvē, tā arī ir izaugsme, attīstība un virzība uz priekšu!

 

Mani sauc Helēna Apele. Pieredze jauniešu domē krājas jau ceturto gadu. Iesaistos gan dažādu pasākumu organizēšanā zeimuļa un pilsētas mērogā, gan arī pati piedalos projektos un aktivitātēs, kas saistītas ar radošo un produktīvo darbību, piemēram, skrējiens “Ieelpo Rēzekni”, Kafija ar politiķiem, dažādas nometnes, gadskārtu svētki, tirdziņi uc. 2018. gada vasarā arī devos ar aktīvākajiem Rēzeknes jauniešiem uz starptautisku nometni Vācijā, kur guvu pieredzi jaunu, kreatīvu ideju attīstībai. Šogad esmu ievēlēta Rēzeknes jauniešu domes priekšsēdētāja vietnieces amatā.

 

Jauniešu domes sēdes notiek katru trešdienu plkst. 17.00, ARPC “Zeimuļs” telpā 2.10. Esi drosmīgs un iesaisties arī Tu!

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums