Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Iespēja piedalīties bērnu nometnē.

Turpmākos trīs gadus Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Rēzeknes pilsētas pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) finansējumu.

 

Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas iedzīvotajiem, uzsvaru liekot uz trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti, kā arī iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem.

Projekta ietvaros tiek rīkota bērnu nometne ziemas brīvlaikā:

 

 Dienas nometne ziemas brīvlaikā

Vispārizglītojošā nometne  bērniem t.sk. trūcīgiem un maznodrošinātiem bērniem, bērniem ar invaliditāti vecumā no 7 līdz 12 gadiem, apvienojot informāciju gan par uztura, gan fizisko aktivitāšu, gan garīgās veselības un reproduktīvās veselības tēmām. Nometnes mērķis ir lietderīga brīva laika pavadīšana, jauno prasmju, zināšanu un iemaņu ieguve, veselīga dzīvesveida popularizēšana.

Nometnes sākums: 16. 12. 2017

Bērnu skaits nometnē: 20 bērni.

Visas projekta aktivitātes ir bezmaksas.

Vairāk informācijas: Inese Muhamberga ( Tālr. 26381551)

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums