Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

 “IEDVESMO RĒZEKNI”

Tuvojoties Darba svētkiem Jaunatnes lietu nodaļa pateicās aktīvākajiem censoņiem darbā ar jaunatni. 2020. gads mums bija izaicinājumiem bagāts, bet neskatoties uz to 2021. gada 29. aprīlī ARPC “Zeimuļs” jau septīto gadu pēc kārtas pasniedz pateicības  Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājiem, virzītājspēkiem, projektiem, nometņu realizētājiem un jauniešiem – iedvesmām. Šogad mums  neizdevās kopīgi atskatīties uz padarītajiem darbiem jaunatnes jomā Rēzeknē 2020.gadā.  Mēs tikāmies ar katru izvirzīto nominantu individuāli, lai pateiktos par ieguldīto darbu Rēzeknes pilsētā un atšķirībā no citiem gadiem, šogad netika pasniegtas goda nominācijas, bet tika pasniegtas pateicības visiem nominantiem.

 

Goda nomināciju „Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājs”,  ko piešķir jaunatnes darbiniekam vai jauniešu iedvesmotājam, kas organizē ārpusskolas vai ārpusstundu un neformālās izglītības informatīvus, izglītojošus pasākumus, konsultē jauniešus par neformālo izglītību, līdzdalības iespējām un brīvprātīgo darbu, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, kā arī attīsta jauniešos zināšanas, prasmes un attieksmes, izmantojot ārpus formālās izglītības plānotās mācību aktivitātes. Šai nominācijai tika pieteikti 7 pretendenti, kurus pieteicēji sekojoši raksturoja:

 

Sarmīte Arbidāne – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā, Skolēnu pašpārvaldes vadītāja un latviešu valodas un literatūras skolotāja ir ļoti atbalstoša, iedvesmojoša, radoša un labsirdīga personība. Sarmīte ir ne tikai izcila savas jomas speciāliste un pārstāve, bet arī pārliecinošs atbalsta punkts skolas jauniešiem, kas informē un mudina skolēnus aktīvi iesaistīties pasākumos.

 

Ilona Stramkale – Rēzeknes sākumskolas direktore, kas ir profesionāla, radoša, zinoša, mērķtiecīga un inovatīvām idejām bagāta personība. Viņa rosina un motivē jauniešus skatīties uz priekšu nākotnē, izmantojot iespēju rakstīt un organizēt jauniešu projektus, kuru galvenais mērķis ir veicināt karjeras izvēli un produktīvu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

Eleonora Ivanova – ir iedvesmotājs, koordinators, atbalstītājs, padomdevējs un draugs, kas ir tikai daļa no viņas personību veidojošajiem elementiem. Eleonora ir organizējusi un realizējusi neskaitāmi daudz projektu, īstenojusi un piedalījusies visdažādākajos pasākumos, izaudzinājusi radošu aktīvistu paaudzes, liekot pamatus vispārējai pilsētas labklājībai. Viņa ir tā, kas patiešām spēj radīt dzirksti jauniešos, kas nesniedz vieglus risinājumus, bet gan izaicina grūtības, pirmkārt palīdzot viņu personīgajai izaugsmei un tad arī visai sabiedrības attīstībai kopumā, kā arī sniedzot vērtīgu pieredzi turpmākajām darbībām. Eleonora vienmēr ir nopietni asprātīga, inteliģenta, neapstādināma un gatava pārbaudījumiem.

 

Biruta Trimalniece – ir tā, kas iedvesmo, ievirza, atbalsta un attīsta skolēnus. Viņa ir atsaucīgs cilvēks, kas palīdz jauniešiem ne tikai ar mācību priekšmetiem, bet arī sniedzot padomus dažādās dzīves situācijās. Viņa ir godīga, aizrautīga, taktiska, viņai piemīt spēja motivēt jauniešus, ģenerēt jaunas idejas, paskaidrot nesaprotamo. Ar savu neatlaidīgo piemēru viņa spēj uzrunāt un motivēt jauniešus mainīt savu dzīvi uz labāko pusi.

 

Jekaterina Borisovska – Cvetkova – strādā Rēzeknes 3. vidusskolā par direktora vietnieci audzināšanas jomā, atbild par skolēnu līdzpārvaldes darbu, organizē un vada bērnu vasaras un rudens nometnes. Jekaterina ir lietišķa un saprotoša, ievēro ētikas normas, ir iemantojusi pedagogu, izglītojamo un vecāku cieņu. Jekaterina regulāri sniedz lietišķu un radošu atbalstu klašu audzinātājiem, vada izglītojošu darbu skolēnu vecākiem.

 

Ervins Krainis – ir piemērs, kuram bērni seko, ieklausās viņa ieteikumos un padomos. Ervins ir iemācījis bērniem, ka viens nav cīnītājs, ka jāsadarbojas komandā, komandā ir spēks, ka jāattīsta savas individuālās īpašības – savstarpējā cieņa, sevis attīstīšana, veselīgs uzturs un dzīvesveids.  Treneris ir atradis katram individuālu pieeju, nekad neatsaka padomu. Viņš ir iemācījis bērniem, ka svarīgs ir mērķis, sasniegumi, bet par visu svarīgāks ir ceļš, kā mēs uz to ejam, izbaudīt procesu, attīstīt sevi, lai izaugtu par labiem cilvēkiem.

 

Vjačeslavs Kirilovs – ir cilvēks, kurš ar savu neatlaidību un mērķtiecīgumu rāda lielisku piemēru saviem audzēkņiem. Viņš ir florbola treneris jau daudzus gadus. Treneris tā nav profesija, bet gan dvēseles aicinājums, kas vistrāpīgāk raksturo Vjačeslavu, kas ir  ļoti labs un izpalīdzīgs cilvēks.

 

Goda nomināciju “Rēzeknes pilsētas gada iedvesma” piešķir jaunietim, kas ir iesaistījies neformālajā izglītībā, ārpusskolas un pašvaldības aktivitātēs, veicis brīvprātīgo darbu; izstrādājis un iesaistījies pašvaldības jaunatnes iniciatīvas projektos; piedalījies starptautiskos jauniešu projektos; iesaistījies valsts un pašvaldības jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanas procesā. Goda nominācijā “Rēzeknes pilsētas gada iedvesma” tika pieteikti 8  jaunieši, kurus pieteicēji sekojoši raksturoja –

 

Helēna Apele – ir Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes aktīviste jau vairākus gadus. Viņa aktīvi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, piedalās projektu darba grupās, kā arī, labprāt, piedalās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra pasākumos, kuros darbojas kā brīvprātīgā. Pagājušajā gadā Helēna tika ievēlēta par Jauniešu domes prezidenta vietnieci, taču šogad kļuva par Jauniešu domes prezidenti.

 

Ričards Oļševskis – ir Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes aktīvists jau vairākus gadus, kas aktīvi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, piedalās projektu darba grupās, kā arī ir brīvprātīgais Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra pasākumos. Šogad Ričards tika ievēlēts par Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes prezidentes vietnieku. Endija Juškāne – ir Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes aktīviste jau otro gadu. Viņa labprāt iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, piedalās projektu darba grupās, kā arī ir brīvprātīgā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra pasākumos. Šogad Endija ir Jauniešu domes prezidentes vietniece. Aktīvi darbojas ne tikai Jauniešu domē, bet arī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā.

 

Dagnija Apīne ir Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes aktīviste kopš 2020. gada, taču neskatoties uz neilgo darbību komandā, viņa spēj sevi pierādīt kā zinātkāru un radošu jaunieti, kas iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, piedalās darba grupās, kā arī ir brīvprātīgā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra pasākumos. Šogad Dagnija ir ievēlēta par Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes prezidentes vietnieci.

 

Sanita Bērziņa ir Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes aktīviste kopš 2019. gada, kas aktīvi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, piedalās projektu darba grupās, kā arī ir brīvprātīgā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra pasākumos. Sanita ir izpalīdzīga, komunikabla, atsaucīga jauniete, kam piemīt radošums un liela atbildības sajūta. Viens no viņas hobijiem ir volejbols.

 

Eduards Romans – mācās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 12. klasē, kopš 2017. gada aktīvi darbojas skolēnu līdzpārvaldē  un jau 2 gadus ir tās vadītājs. Viņu raksturo – personība, līderība, pašaizliedzīgais darbs un ticība jauniešu izaugsmē. Skolā Eduards uzrāda augstvērtīgus akadēmiskos rezultātus – 2019./2020. mācību gada noslēgumā saņēma Izcilības diplomu par sasniegumiem mācību darbā, bet 2020./2021. mācību gada 1. semestrī tika apbalvots ar diplomu “Labākā liecība vidusskolā”, pabeidzot pusgadu ar vidējo atzīmi – 9.71. Kopš 2019. gada Eduards ir Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētājs, kas veicināja ievērojamas pārmaiņas ne vien skolēnu ārpusklases darba organizācijā, bet arī skolas kultūras procesos. Eduards ir cilvēks ar neizsmeļamu darbaspēku, vēlmi pastāvīgi veicināt gan savu, gan jauniešu izaugsmi un tiekšanos pēc augstākām virsotnēm.

 

Rolands Barkāns ir 18 gadus jauns, enerģisks, aktīvs, atbildīgs, komunikabls, uzņēmīgs un uzcītīgs puisis, kam ir ļoti svarīga izglītība. Rolands ir Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes prezidents, kam ir lieliskas oratora spējas, kas iedvesmo savus ģimnāzijas biedrus, motivē un pats ļoti daudz darbojas, lai ģimnāzijā pusaudžiem un jauniešiem būtu interesantas un aizraujošas aktivitātes. Rolands pagūst it visu, aktīvi apmeklē Jauniešu domi. Pagājušajā mācību gadā izstrādāja un realizēja iniciatīvas projektu.

 

Ginta Bilinska ir Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes kultūras ministrijas vadītāja. Viņa ir ļoti ambicioza, mērķtiecīga, aktīva un radoša personība, kas nekad neatteiks un vienmēr ies uz priekšu, darot labu citiem – skolēniem, draugiem un apkārtējiem cilvēkiem. Skolā Ginta sevi parāda no visdažādākajiem aspektiem. Viņa ar skolas ansambli un kori iegūst pasakainus rezultātus, gan pilsētas, gan valsts mēroga konkursos. Savas līderisma prasmes un talantu veidot spēcīgus un konkurējošus argumentus viņa ieguva Debate Leader School 10. klasē. Panākumu iedvesmota viņa nodibināja debašu klubu skolā, kurā ar savu pieredzi un zināšanām palīdz citiem skolas skolēniem stiprināt savas argumentācijas prasmes.

 

Goda nomināciju “Labākā nometne Rēzeknes bērniem” piešķir nometnēm, kurās ir  iesaistīti Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni un jaunieši un, kuru programma paredz radošu, vecumposmam atbilstošu, lietderīgu un saturīgu  aktivitāšu īstenošanu. Šogad šinī nominācijā tika pieteikta viena nometne, ko organizēja biedrība “Harmonija – 2006” sadarbībā ar Rēzeknes 3. vidusskolu pirmo reizi vēsturē organizēja nometni jauniešiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Nometnes laikā jaunieši tika orientēti uz saliedēšanas aktivitātēm, komandas darba prasmju attīstīšanu, pašizaugsmi un lietderīgu laika pavadīšanu rudens brīvlaikā. Nometnes mērķis tika sasniegts, un programma tika īstenota pilnā apmērā. Piecu dienu laikā jaunieši apmeklēja tematiskās nodarbības sevis pilnveidošanai, piedalījās radošajās un izglītojošajās nodarbībās, iesaistījās veselīgā dzīvesveida popularizēšanas pasākumos, kā arī attīstīja radošas prasmes, veidojot T-kreklu apdruku, pilnveidoja peldēšanas prasmes, laivoja pa Rēzeknes upi ar smailītēm, un piedzīvoja daudz ko citu.

 

Goda nomināciju “Labākais iniciatīvu projekts” tiek piešķirts projektam, kas veicina jauniešu līdzdalību savu problēmu risināšanā un  sadarbību starp jauniešiem, pašvaldību un uzņēmējiem. Šis projekts tiek realizēts jauniešu neformālās izglītības, kultūras, ārpustelpu, sporta, jaunatnes līdzdalības, karjeras veicināšanas u.c. jauniešiem interesentus pasākumus, apmācības, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus un sekmē veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū. Šogad tika pieteikti trīs projekti.  

 

Projekts “Be or not to be a doctor”sekmēja veselīga dzīvesveida un medicīnas darbinieka profesijas popularizēšanu jauniešu vidū. Projekta ietvaros tika izmantoti jauniešu neformālās izglītības un karjeras veicināšanas  aktivitātes, kā arī apmācības, kurās piedalījās visi ieinteresētie jaunieši un guva izpratni par mediķa darbu un ārsta profesiju, kā arī darba iespējām Rēzeknē.

 

Jauniešu iniciatīvu projekts “STEPS” bija ļoti veiksmīgs, kurā jaunieši piedalījās ar lielu interesi un prieku. Jaunieši guva zināšanas par mērķu sasniegšanas pamatprincipiem, kā arī izpratni par pozitīvas attieksmes veidošanu pret dzīvi, jauniešu uzņēmību, kas viņiem ļoti palīdzēs risināt dažādas problēmas dzīvē. Praktiskajās nodarbībās jaunieši mācījās pareizi plānot savu laiku.

 

Īsfilmu festivāla “SKŪLA” rezultātā jaunieši izveidoja vairākas īsfilmas par skolas ikdienas dzīvi no pašu audzēkņu skatpunkta. Filmas tika publicētas sociālajos tīklos un tas popularizēja tehnikumu un apliecināja, ka te mācās radoši un aktīvi jaunieši. Jaunieši ieguva jaunas zināšanas un prasmes filmēšanā, scenārija izveidē, videomontāžā, kuras nākotnē tiks izmantotas, lai uzskatāmi atspoguļotu aktuālus notikumus tehnikumā, informētu par to pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu.

 

Goda nomināciju “Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks” piešķir jaunatnes organizācijai, ja tā veic darbu ar jaunatni, atbalsta un veicina jauniešu iniciatīvas kā arī veicina jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Tā nodrošina jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā jauniešiem  vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Šai nominācijai tika pieteiktas divas jaunatnes organizācijas:

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvalde iesaista skolas dzīvē dažādu vecuma grupu jauniešus – sākot ar pamatskolas jaunākajām klasēm līdz pat vidusskolēniem. Līdzpārvalde ir veidojusi vairākus iniciatīvu projektus, kā arī aktīvi darbojas labo darbu nedēļā. Līdzpārvalde ir organizējusi arī Rēzeknes skolu pašpārvalžu pasākumu “Rosinātava”, kurā tika diskutēts par pašpārvaldēm aktuālajām problēmām un tika meklēti risinājumi tām kopā ar ekspertiem.

 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas pašpārvalde, kurā darbojas radoša un aktīva pašpārvaldes komanda, kurā ietilpst trīs ministrijas, kuras pārstāv radoši jaunieši – Ginta Bilinska, Rianda Kirejeva un Annija Rimša. Katrai ministrijai ir savi pienākumi un uzdevumi. Pašpārvaldes prezidents ir Rolands Barkāns. Skolēnu pašpārvalde vienmēr palīdz skolas administrācijai veidot šo pasākumu un katru reizi tas ir izdevies, jo tā ir lieliska iespēja visai skolai pavadīt laiku kopā nedaudz neformālākā gaisotnē.

 

Paldies nometņu un iniciatīvas projektu vadītājiem, konsultantiem,  skolotājiem, direktoru vietniekiem un organizētājiem par realizētajām projektu idejām, Rēzeknes pilsētas domei par atbalstu projektu realizēšanā. Jūs esat Rēzeknes pilsētas virzītājspēki un iedvesmotāji. Vēlamies jums novēlēt arī turpmāk darīt un radīt brīnumus, kā arī smelties jaunas idejas nākošiem projektiem. Sirsnīgs paldies Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētajām Aleksandram Bartaševičam, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “ Zeimuļs” vadītajai Jevgenijai Kuščai, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “ Zeimuļs” jaunatnes darbiniecei Danai Pavļukevičai, Jauniešu domes dalībniekam Ģirtam Ločmelim par muzikāliem priekšnesumiem, fotogrāfam Aleksandram Lebedam par iemūžinātiem mirkļiem!

 

Bildes ir šeit: https://failiem.lv/u/yp9u63kut?fbclid=IwAR1NWOz9mZM-Mm6LW1GvuhW9ZfvBJy0cV2olZhWKMNSoMylgy_QaRoREpAk

 

Jūs esiet labākie!

Jaunatnes darbiniece Ilze Ontužāne

 

 

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums