Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Fotokonkurss – izstāde „ZOOM IN”

Jauniešu fotokonkurss „Zoom in” (tulkojumā no angļu valodas nozīmē – tuvināt, pietuvināt) Rēzeknes pašvaldībā tiek rīkots jau sesto gadu, kas tāpat kā vairums jaunatnes neformālās izglītības pasākumu norisinās Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”.

 

Jauniešu fotoizstāde tika atvērta ar skanīgo muzikālo priekšnesumu, ko izpildīja aktīvie Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes jaunieši Elizabete Gaile un Reinis Aņiskovičs, kas priecēja mūs arī visas izstādes laikā.

 

Konkursa ideja pieder Jauniešu domei, kas ar konkursa palīdzību aicina jauniešus paust savu redzējumu par dažādām sev aktuālām tēmām. Pagājušajā gadā Zoom in  fotokonkursa – izstādes tēma bija „Es mīlu savu pilsētu”. Fotogrāfijās jaunieši atspoguļoja pilsētas dabas ainavas, cilvēkus, vides objektus, kas saistīti ar Rēzeknes pilsētas vēsturi, attīstību, iedzīvotāju iespējām un jaunākajām aktualitātēm. Šogad jaunieši tika mudināti iesūtīt savas fotogrāfijas par tēmu “Rēzeknieši 100 bildēs”. Fotogrāfijās jaunieši tika aicināti attēlot Rēzekniešu ikdienas gaitas, darbus, mīlestību pret dzimto valsti un pilsētu – Rēzekni, cilvēku portretus, dažādas dabas ainavas, kas būs veltījums Latvijas simtgades svinībām.

 

Jauniešiem bija iespēja iesūtīt 1 – 5 fotogrāfijām, kas nebūtu apstrādātas ar datorprogrammām. Šogad atsaucās 15 jaunieši, kuri kopumā iesūtīja 40 fotogrāfijas, ko izvērtēja kompetenta žūrija atbilstoši nolikuma kritērijiem. Šogad žūriju pārstāvēja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs izglītības metodiķe Olita Kuksa, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs metodiķe darbam ar bērniem un ģimenēm Olga Strode, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs multimēdiju darbnīcas skolotājs Kristaps Kalabanovs, kā arī ikgadējā pieaicinātā pārstāve un fotogrāfe no laikraksta “Rēzeknes Panorāma”, izstādes “Neparastie rēzeknieši” autore – Irina  Antonova un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas programmas “Karjeras konsultants” 1.kursa studente Nadežda Trušele. Žūrija vērtēja katras bildes atbilstību konkursa mērķim, oriģinalitāti, tehnisko izpildījumu un bildes emocionālo ietekmi.  Iesūtītie darbi bija ļoti dažādi – ar savu vēstījumu, koncepciju un  stilu. Katrs autors fotogrāfijai klāt pievienoja nelielu komentāru un idejisko izklāstu.

 

Izstādes atklāšanas dienā – 5. aprīlī – tika godināti visu darbu autori.

 

Par 1. vietas ieguvēju žūrija atzina Agnesi Ančupāni ar fotogrāfiju „Antona Medņa portrets pie bērnībā iestādītajiem ošiem”. Žūrija nolēma arī piešķirt divas otrās vietas, kuru ieguvēji ir Vendija Strode ar fotogrāfiju “Akmenī rakstītie ūdens un laikmeta vārdi” un Iluta Oborenko ar fotogrāfiju “Bērnu mīlestība pret savu dzimto pilsētu”. Pirmo vietu ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem un savā īpašumā ieguva jauniešiem saistošas balvas.

 

Fotoizstādes apmeklētāji varēja balsot arī par savu favorīt bildi un skatītāju simpātiju ieguva Jūlijas Dudarevas fotogrāfija “We are looking differently, but the thing that units us and makes us stronger – it is an idea” tulkojumā no angļu valodas “Mēs esam dažādi, bet ir viena lieta, kas mūs apvieno un padara stiprākus – tā ir ideja”.

 

Arī visiem pārējiem fotogrāfiju autoriem: Liānai Semjonovai, Annai Železņakovai, Elvita Ostrovska, Ļubovai Cvetkovai, Elizabetei Gorbunovai, Alisei Zaharovai, Jūlijai Dudarevai, Valentīnam Isakovam, Meģijai Mednei, Līgai Ivanovai, Jūlijai Zaicevai, Milanai Prudņikovai tika  izsniegtas pateicības par dalību Rēzeknes pilsētas jauniešu fotokonkursā – izstādē „ZOOM – IN” un piemiņas balvas.

 

Jauniešu fotogrāfijas  klātienē ir apskatāmas Zeimuļa 2.stāvā līdz 12.05.2017.

 

Paldies visiem jauniešiem par aktīvu līdzdalību fotokonkursā un žūrijai par darbu. Aicinu visiem būt aktīviem un radošiem, piedalīties arī turpmākajās ARPC Jaunatnes lietu nodaļas organizētajos pasākumos!

 

ARPC “Zeimuļs” jaunatnes darbiniece Dana Pavļukeviča

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums