Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Cienījamie uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vadītāji!

Cienījamie uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vadītāji!

 

Atbalstot jauniešu nodarbinātību vasaras periodā un vecinot jauniešu karjeras attīstību Rēzeknes pašvaldībā, šī gada aprīlī Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludinās konkursu vidusskolēniem (no 16 gadiem) par pieteikšanos vasaras darbam 2019. gada vasarā (no jūnija līdz augustam ieskaitot).

 

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” aicina Rēzeknes reģiona uzņēmumus, iestādes, organizācijas sadarboties Rēzeknes pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmas ietvaros 2019. gadā un piedāvāt vasaras darba vakances vidusskolēniem.

 

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, skolēna projekta apstiprinājuma gadījumā, slēgs sadarbības līgumu ar darba devēju un piešķirs finansējumu jauniešu minimālajam atalgojumam 4 kalendārajām nedēļām vasaras periodā  (jūnijs – augusts) līdz 6  stundu darbadienai:

  • finansējums tiks piešķirts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai minimālajai mēneša darba algai un minimālajai stundas tarifa likmei;
  • ja nodarbinātības pasākuma organizators ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde vai bezpeļņas organizācija, tad VSAOI darba devēja obligātās iemaksas tiks piešķirtas papildus piešķirtajam finansējumam – jauniešu atalgojumam.

 

Rēzeknes pašvaldība vēlas sekmēt jauniešu vasaras darba iespējas tūrisma, kultūras, uzņēmējdarbības, neformālās izglītības, brīvā laika, sporta, veselības, vides, masu mediju, sociālo pakalpojumu un citās jomās Rēzeknes pašvaldībā.

 

Ja Jūsu uzņēmums, iestāde, organizācija var piedāvāt konkrētas vasaras darba vakances vidusskolēniem, lūgums atsūtīt savu piedāvājumu līdz 27.03.2019. uz e-pastu:arpc.jaunatne@rezekne.lv ar sekojošu informāciju:

 

Uzņēmuma/iestādes/organizācijas nosaukums Darba vakances nosaukums Vakanto vietu skaits Darba periods

4 kalendārās nedēļas

1.Piemērs, SIA Saule Piemērs, Biroja darbinieka asistents 1 01.07.– 26.07.2019.
Lietveža asistents 1 05.08. – 30.08.2019.

 

Papildus informācija: E.Ivanova, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” jaunatnes lietu speciāliste, t.: 64622599 vai 26033202.

 

 

 

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums