Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

„Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu mazajiem biznesa projektiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu mazajiem biznesa projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt jauniešu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā, paaugstināt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

 

Projekta iesniedzēji: Rēzeknes pilsētā deklarēti jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, Rēzeknes pilsētas teritorijā reģistrēti jaundibinātie individuālie komersanti un uzņēmumi.

 

Konkursa nolikums pieejams Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8.kab. katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 15.00, kā arī pielikumā. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2023. gada 7. maijam (ieskaitot) ARPC 2.8.kab. ar norādi „Jauniešu mazo biznesa projektu konkursam” vai nosūtīt pa pastu ARPC, Krasta iela 31, Rēzeknē, LV-4600.

 

Konkursa nolikums

Papildus informācija: E.Ivanova, ARPC jaunatnes lietu speciāliste, t. 64622599, 26033202.

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums